Geheimen van de Tempeliers

Tempeliers geheime tekens. Geheimen van de Tempeliers

BRON: Kerchtt.ru

De geschiedenis van de Tempeliers, gesticht in de 12e eeuw om pelgrims te beschermen, bleek nauw verbonden te zijn met het Europees sociaal-economisch beleid. Schuldeisers van koningen, almachtige bankiers, krijgers en ketters die hun geweten verloren – wie waren deze monnik-ridders in werkelijkheid? En is het waar dat het geldroof was dat hen doodde?

In de donkere nacht van 13 oktober 1307 vertrok een stoet ridders haastig vanuit het kleine Vlaamse stadje Saint-Leger. Hun pad liep naar het noorden, waar de macht van Filips IV van Frankrijk zich niet uitbreidde en niets hen bedreigde. De koninklijke prevost, die deze manoeuvre voorzag, besloot Saint-Leger net vanuit het noorden “af te snijden” en ging op weg om de vertrekkende cavalcade te onderscheppen met een gewapend detachement. De ambtenaar was bang om te laat te komen, maar – geweldig! – voetafdrukken op de weg toonden: de afgelopen uren heeft niemand de stad verlaten. Integendeel, het bleek dat enkele ruiters uit het noorden ongeveer een half uur geleden langs zijn eigen koers waren gegaloppeerd. Zijn de arrogante tempeliers zo radeloos dat ze om hulp riepen en besloten zich te verdedigen tegen de legitieme autoriteiten? Pas toen hij ’s morgens de verlaten commanderij van Saint-Leger ontdekte en hoorde dat de Tempeliers de nacht ervoor paarden hadden omgesmeed, realiseerde de provoost zich hoe slim hij was bedrogen …

“Het verdere lot van de Tempeliers van Saint-Leger is ons onbekend”, zeggen onderzoekers vaak als het gaat om de ridders van deze Orde, die de geschiedenis net als van Saint-Leger in het onbekende hebben achtergelaten. We kunnen echter wel vertellen wie deze ongrijpbare ridders waren en waarom ze werden achtervolgd door de Franse koning.

Waar halen monniken geld vandaan?

Verscheidene decennia gingen voorbij na de vorming van de Orde, en de witte mantels van de tempeliers met een rood kruis begonnen afschuw te wekken in het Oosten en afgunst in het Westen. Nadat de Orde officieel was erkend op het Concilie van Troyes in 1128, gingen de Tempeliers niet meteen naar Jeruzalem. Ten eerste verspreidden ze zich door heel Europa, waar ze afdelingen van de Orde openden en, belangrijker nog, donaties accepteerden voor nobele dienst in het Heilige Land. De geschenken waren verschillend: van een koperen stuiver tot enorme landgoederen, die werden begiftigd door de Orde van de Koningin van Portugal, de Franse koning, de graaf van Barcelona … Alfonso van Aragon won de “Generosity Competition”, en liet zijn koninkrijk gelijkelijk na tot drie orden (Tempeliers, Hospitaalridders en Ridders van het Heilig Graf).

De katholieke hiërarchen stonden niet opzij: Europese prelaten droegen landerijen, kerken en het recht om tienden te innen over aan de tempeliers! Handelaren en ambachtslieden bleven niet achter, gaven huizen, winkels, delen van het land aan de Orde, onder de donaties is er ook het recht om hooi te gebruiken van een weide, een deel van een moeras, een schuur, vee, paarden … In Bij hun terugkeer kregen donateurs vreugde door het doen van een liefdadigheidsdaad en het vooruitzicht om na hun dood op de Ordebegraafplaats te liggen. De Tempeliers vormden tientallen van hun economische eenheden – commanderijen – uit donaties. Het geld kwam goed van pas: het onderhoud van gevechtsklare troepen en kastelen in Palestina was fabelachtig duur, met trofeeën en vergoedingen alleen red je het niet. Om acties in het Oosten financieel te ondersteunen, hebben de Tempeliers een internationale financiële onderneming in Europa opgericht – volgens alle regels van het middeleeuwse bankieren, die hieronder zullen worden besproken. De kroniekschrijver Matthew van Parijs in de 13e eeuw schatte het aantal commandanten op 9.000, en dit aantal is duidelijk overschat, maar er is geen twijfel over het aantal van 800-900. De bevelhebbers waren ongelijk verdeeld, de Orde had nog geen “internationaliteit” verworven, het leeuwendeel van de economische cellen viel op het grondgebied van het moderne Frankrijk. In het begin waren dit typische boerderijen die door enkele broers werden gerund of verhuurd. Later konden de tempeliers plaatsen uitkiezen voor commanderijen waar het nodig was om de pelgrims te beschermen.

Na de oprichting van de kruisvaardersstaten in het Oosten begonnen duizenden en duizenden mensen aan lange en dure reizen, en niet altijd vrijwillig: gehoorzaamheid kon ook door de kerk worden opgelegd, bijvoorbeeld aan een berouwvolle ketter. Deze reizen waren echter niet veilig en een organisatie als de Tempeliers was zeer passend. In de toenmalige christelijke wereld waren er twee belangrijke pelgrimsroutes: naar Jeruzalem vanuit West-Europa via de havens van Marseille, Pisa, Genua, Bari of Brindisi, en naar Santiago de Compostella – naar de plaats van de vermeende begrafenis van de apostel Jacobus – door de Languedoc, Biskaje en Asturië. De routes vielen samen met de belangrijkste handelsverbindingen van die tijd, dus de commanderijen bevonden zich op een afstand van een dagmars van elkaar. Door een netwerk van dergelijke bolwerken te creëren, hielpen de Tempeliers de pelgrims niet alleen met persoonlijke bescherming en comfort, maar ook met de veiligheid van eigendommen tijdens de reis, evenals met reisleningen. Al snel werden dergelijke leningen en de overdracht van land aan de tempeliers in de “trust” populaire manieren om geld te lenen. Het is niet verwonderlijk dat de Orde een van de rijkste eigenaren van Europa is geworden.

Drang Nach Osten uit de 11e eeuw

In 1095 riep paus Urbanus II in de Franse provinciestad Clermont vanaf het plein voor de kathedraal bisschoppen, baronnen en ridders op om campagne te voeren tegen de moslims die Palestina bezetten en het Heilig Graf terug te geven.
De reden waren de flagrante feiten van de onderdrukking van christenen, waarover de Byzantijnse keizer Alexei Komnenos schreef, en de aantrekkingskracht van Urban maakte grote indruk. Europa reageerde hartstochtelijk: tienduizenden stedelingen en boerenfamilies verlieten hun huizen, ambachtslieden en kooplieden verkochten winkels, monniken verlieten kloosters en haastten zich naar Jeruzalem. Ze werden gevolgd door een serieuzere kracht: in 1097 vielen ridderlijke detachementen, geleid door de meest nobele baronnen, de gebieden van de emiraten van het Midden-Oosten binnen en een jaar later namen de Heilige Stad in. Het koninkrijk Jeruzalem en drie christelijke vorstendommen ontstonden: Edessa, Antiochië en Tripoli. Hun territoria waren verdeeld in heerlijke vetes (leengoederen), en sommige krijgers kregen natuurlijk de “beste stukken”, anderen – erger, en sommige – helemaal niets.
Het waren de “verliezers” ridders die de ridderlijke gemeenschappen vormden – broederschappen, waarvan er één uiteindelijk veranderde in de Orde van de Tempeliers.

Financiers “van God”

De orde moest respectabele ridders verenigen die geen winst nastreven door bedrog: monniken zijn per definitie beroofd van persoonlijke eigendommen. Maar de auteur van het handvest van de tempeliers hield rekening met de “menselijke factor”, en de artikelen die de relatie van de broers met geld regelden, zagen er meer dan hard uit. Het was een gewone ridder of sergeant verboden om zonder speciale toestemming openbare middelen te gebruiken, en als, na de dood van een tempelier, verborgen munten of ander bewijs van zijn financiële onreinheid werden gevonden, werd hem bevolen geen gebeden voor de doden te lezen en om hem in gewijde grond te begraven. Het charter maakte zelfs voor de kapitein geen uitzonderingen. Er waren ook speciale voorwaarden die de commerciële activiteiten van deze eerste “wereldbank” belemmerden: de Orde kon geen geld geven op rente – de kerk veroordeelde woeker. Maar de Tempeliers vonden een uitweg! Ze verborgen de nettowinst van de ontvangen operatie en ontvingen formeel geen leningrente. De eerste documenten over dergelijke financiële zaken dateren uit 1135 en vertellen over een lening aan een zeker ouder echtpaar dat op bedevaart ging naar het Heilige Land. Er is geen overeengekomen percentage in het contract – bij de terugkeer van de echtgenoten naar Frankrijk zouden de Tempeliers hetzelfde bedrag terugkrijgen dat ze hadden uitgegeven. En terwijl de pelgrims reisden, ontving de Orde alle begunstigden uit hun bezittingen.

En hoe werd de kwestie van landlozen opgelost? Aanvankelijk gaven hun documenten een groter leenbedrag aan dan het bedrag dat naar de ontvanger ging. Tegelijkertijd was er een pandrecht vereist, bijvoorbeeld in de vorm van sieraden. De tarieven van dergelijke verborgen leningen werden niet geadverteerd, maar sommige historici (bijvoorbeeld Piers Paul Reed in The Templars) geloven dat ze aanvankelijk gematigd waren – ongeveer 12% per jaar – ondanks het feit dat de meest betrouwbare en beroemde bankiers van die tijd , de Longobarden, eisten 24 ! Hoe is deze laatste niet failliet gegaan in het licht van dergelijke dumpingconcurrentie? Het is simpel: uit angst voor beschuldigingen van woeker gaven de tempeliers alleen leningen voor liefdadigheidsdaden. En dat was voor hen meer dan genoeg.

Het verlies van Jeruzalem door de kruisvaarders in 1187 deed de meester nadenken over alternatieve bronnen van inkomsten, en de commanderijen ontplooien volwaardige bankactiviteiten: ze verstrekken leningen, garanderen de financiële transacties van anderen en voeren zogenaamde geldtransfers uit. Voor elke klant werd een zichtrekening geopend: iedereen die een bepaald bedrag had gestort, bijvoorbeeld in Normandië, kon het gemakkelijk ergens in Acre ontvangen en al omgezet: in postzegels, livres, maravedi. U hoeft niet te beven voor de overvallers op uw reizen, het is voldoende om alleen een leenbrief bij u te hebben, gecodeerd voor trouw. Kennelijk hebben de penningmeesters van de commanderijen de echtheid van dergelijke brieven kunnen herkennen, maar hoe precies weten we nog niet. Ridders-financiers voerden ook niet-contante betalingen uit en maakten passende boekingen in boeken. Er werden zelfs contracten getekend voor het verlenen van audit- en toezichtdiensten voor de ontvangst van gelden door de klant. Over het algemeen zeiden tijdgenoten: “Er zijn meer boekhoudkundige boeken in de commandanten dan spirituele.” Het kan niet gezegd worden dat de Tempeliers het bankwezen hebben uitgevonden: ze leenden veel van Lombardische bankiers en Italiaanse kooplieden, maar één ding staat buiten kijf: dankzij het netwerk van commanderijen dat bijna heel Europa bestrijkt, creëerden de Tempeliers eerst een transnationaal financieel systeem.

Ze slaagden erin om het belangrijkste handelsprobleem op te lossen – het veilige verkeer van fondsen. De Orde had concurrenten, en niet alleen de Longobarden: andere kloosterordes leverden ook financiële diensten aan klanten, maar alleen de tempeliers slaagden erin om één financiële onderneming op te richten. Trouwens, een van de belangrijkste makers van het financiële imperium van de Tempeliers, broer Eustache, die in 1165 de schatkistadviseur werd van de Franse koning Lodewijk VII, was een Lombard.

De keten van commanderijen, dicht “geïmplanteerd” op de belangrijkste handelsroutes, stelde de Orde in staat om niet-financiële diensten te verlenen – bijvoorbeeld voor het bezorgen van dringende correspondentie. De Tempeliers vestigden zelfs een record – een brief van Acre arriveerde 13 weken na verzending in Londen – een ongekende snelheid voor de middeleeuwen. Er waren andere bolwerken: in La Rochelle, Genua, en de belangrijkste – in het beroemde Tempelkasteel in het centrum van Parijs. Het was de residentie van de Franse meester – de grootste commanderij met een oppervlakte van meer dan zes hectare, met een enorme donjontoren waar geld werd opgeslagen, omringd door een krachtige muur met speciale ramen. Via deze “kassa’s” ontvingen en gaven talrijke “operators”, bescheiden klerken van de grote Orde, munten, biljetten, garantiebrieven – dag na dag, jaar na jaar.

In 1118 benaderden negen ridders, onder leiding van Hugh de Paynes en Geoffroy de Saint-Omer, koning Boudewijn II van Jeruzalem met het voorstel om een ​​speciale wacht op te richten, een soort “bodyguard”-agentschap om pelgrims naar de heilige plaatsen te beschermen. De vorst wees percelen land ter beschikking van de nieuwe organisatie, waaronder een deel van de koninklijke residentie, die grensde aan de zogenaamde Tempel van Salomo. De tempel had niets te maken met de bijbelse koning – het was een Arabisch gebouw, maar de ridders waren overtuigd van het tegenovergestelde, en de naam “tempeliers” (tempeliers uit de tempel, “tempel”) werd al snel aan hen toegewezen.
Er ging nog een decennium voorbij en in 1128 verschenen zes Tempeliers op een kerkenraad in Troyes, Frankrijk, waar ze met buitengewone eer werden ontvangen: de faam van de Palestijnse “militie” bereikte Europa. De rol en patronage van invloedrijke personen, zoals de graven van Champagne en Anjou, speelden een rol, en ook de neef van een van de oprichters, Bernard van Clairvaux, het hoofd van de machtige cisterciënzerorde, ontwikkelde het charter volgens de cisterciënzers. model. Ten eerste bevatte het handvest 72 artikelen die niet alleen de monastieke aspecten van het leven van de Orde regelden, maar ook de militaire. De broers werden verdeeld in ridders en sergeanten, afhankelijk van hun afkomst (“pure” priesters werden later toegevoegd). Beiden legden de geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af. De Grootmeester met het hoofdkantoor in Jeruzalem werd uitgeroepen tot de belangrijkste figuur en hij werd gekozen door een speciale vergadering – de conventie. Onder in de hiërarchie bevonden zich de grote seneschal, de grote maarschalk en de commandanten van de grootste forten in het oosten en in Europa (verdeeld in ordeprovincies) – de regionale meesters en de grootbezoeker (“taakmeester”), zoiets als de ” vaste vertegenwoordiger” van de grootmeester in Europa. Al snel kreeg de Orde haar eigen onderscheidende teken – een rood kruis op een wit veld, een symbool van zuiverheid en geloof.

Senioren in slavernij aan vazallen

Een van de veel voorkomende misvattingen is dat de tempeliers een soort ‘schaduwregering’-structuur vormden voor heel Europa, met ministers en koningen in hun handen. Dit is niet zo: de vorsten van Engeland, Duitsland en Frankrijk behandelden de Orde meestal zonder eerbied. De geschiedenis heeft voorbeelden bewaard van hoe deze vorsten eenvoudig meesters uit hun naaste medewerkers aanstelden, en de conventie accepteerde dit. (Zo bracht Richard Leeuwenhart zijn admiraal Robert de Sablé in deze positie, en Renault de Vichier en Guillaume de Gode waren protégés van het Franse hof). Eminente personen beroofden de Orde en vernederden zelfs publiekelijk hun meester, hoewel ze in positie werden gelijkgesteld met de kardinalen en alleen de paus gehoorzaamden. Het is bekend dat de in ongenade gevallen en herhaaldelijk geëxcommuniceerde Duitse keizer Frederik II de Tempeliers volledig uit zijn bezittingen verdreef en een aanzienlijk deel van hun eigendom overdroeg aan de Duitse Orde, nadat de tempeliers hem niet steunden tijdens de kruistocht, en volgens sommige rapporten, probeerde zelfs zijn moord te organiseren.

Maar zelfs na het verliezen van enkele posities, bleven de Knights of the Temple in de 12e-13e eeuw de grootste spelers op de financiële markt van Europa. Ze waren de schuldeisers van veel Europese heersers, die hen in de middeleeuwse politieke situatie echter niet toestonden voorwaarden te dicteren aan hoge schuldenaren. De uitweg was om penningmeester te worden van deze debiteuren. In 1204 werd broer Aymar benoemd tot “Minister van Financiën” van Philip Augustus van Frankrijk, en in 1263 bekleedde broer Amaury de La Roche dezelfde functie aan het hof van Lodewijk IX. De Tempeliers hielpen bij het innen van directe en buitengewone belastingen, begeleidden karavanen met ingezameld geld naar Parijs en waren verantwoordelijk voor het innen van speciale steekpenningen voor nieuwe kruistochten. De ridders deden hun best om ervoor te zorgen dat geen van de broers het vertrouwen van de koningen zou misbruiken: als de Tempeliers zouden worden beschuldigd van verduistering, zou dit een uitstekende reden zijn om hun benijdenswaardige rijkdom in beslag te nemen. Geconfronteerd met kwaadaardige wanbetalingen, schakelden ze zware artillerie in: de stier van paus Lucius III is bekend, waar hij de bisschoppen van Zuid-Frankrijk eist dat ze de tempelschulden binnen een maand terugbetalen.

Met alle opmerkelijke successen van de Orde, tegen het einde van de 12e eeuw, was haar algemene reputatie verslechterd. Allereerst vanwege de gebeurtenissen in het Heilige Land, waar de tempeliers, die twee dozijn machtige kastelen en een leger van 300 ridders en enkele duizenden sergeanten hadden, Jeruzalem niet konden verdedigen. De belangen van de Tempeliers stonden vaak haaks op de belangen van de kruisvaardersstaten en andere orden. Als gevolg daarvan verijdelden ze diplomatieke overeenkomsten, vochten ze in interne oorlogen, namen ze deel aan de oorlogen van de Italiaanse republieken en hieven ze zelfs het zwaard op tegen de hospitaalbroeders! Iedereen herinnerde zich hoe de overwinnaar Saladin na de val van Jeruzalem gunstige voorwaarden bood voor het losgeld van pelgrims en inwoners die in de stad bleven, maar de fabelachtig rijke Orde, opgericht om deze mensen te beschermen, gaf geen cent. Zestienduizend christenen gingen toen in slavernij!

Hoe zit het met verraad? Hier verlenen de tempeliers asiel aan de invloedrijke Arabische sjeik Nasreddin, een kandidaat voor de troon in Caïro, die zich zelfs tot het christendom wilde bekeren, maar toen werd hij … verkocht aan zijn vijanden thuis voor 60 duizend dinars. De ongelukkige werd onmiddellijk geëxecuteerd. Toen de Tempeliers in 1199 weigerden de gestorte gelden van de bisschop van Sidon terug te geven, vervloekte hij in woede de hele Orde, en het schandaal maakte veel lawaai. Geruchten over schandelijke daden verspreidden zich door heel Europa. Paus Innocentius III schreef in 1207 zelfs aan de Grootmeester: “De misdaden van uw broeders maken ons buitengewoon verdrietig … hun [monastieke] kleding is pure hypocrisie.”

Water werd in dezelfde molen gegoten door de strategische middelmatigheid van het commando. Iedereen kende de trieste rol van meester Gerard de Ridfort in de beslissende strijd met de moslims bij Hattin, waar alle Tempeliers die eraan deelnamen stierven: Ridfort haalde Guy de Lusignan, de laatste koning van Jeruzalem, over om een ​​zelfmoordmars te plegen. Later, toen alle tempeliers die door Saladin waren gevangengenomen waren geëxecuteerd, bleef deze ongelukkige adviseur in leven en beval hij, in gevangenschap, het fort van Gaza over te dragen aan de vijand.

vrijdag de dertiende

… Maar toch had niemand zo’n wrede ontknoping verwacht: vroeg in de ochtend, op vrijdag 13 oktober 1307, werden alle tempeliers van Frankrijk gearresteerd. Koninklijke agenten braken de tempel binnen, waar ze de grootmeester Jacques de Molay, de grote bezoeker Hugh de Peyrot, de penningmeester en vier andere hoge hoogwaardigheidsbekleders van de Orde arresteerden. De actie was al lang voorbereid: twee maanden voor de noodlottige dag ontvingen alle koninklijke bals en prevo’s geheime brieven met gedetailleerde instructies, en notarissen maakten van tevoren een inventaris op van de eigendommen van de gedoemden. Officiële beschuldigingen tegen de tempeliers klonken verschrikkelijk: ketterij en afgoderij, massale sodomie en ontheiliging van heiligdommen. Ze kondigden aan dat ze op het kruis spuwen, de lichamen van dode kameraden en baby’s opeten, massa’s opdienen voor de duivel, wiens naam Baphomet is. De volledige lijst was 117 aanklachten. Volgens de inquisitoire procedure werden de tempeliers gemarteld. Later getuigde een van hen voor een pauselijke commissie over tientallen broers die stierven in kerkers, en als bewijs toonde hij zelfs zijn hielbeenderen, die werden blootgelegd na het braden op een vuurpot. Een andere ‘onderzocht’ gaf toe dat als de martelingen die hij al had meegemaakt zouden worden herhaald, hij zou bekennen dat hij Christus zelf had vermoord.

Onder marteling gaven de gearresteerden slechts enkele van de aanklachten van de lijst toe, maar bijna iedereen bekende de godslasterlijke ontheiliging van het kruis. Toen de paus echter zijn eigen onderzoekscommissie in het leven riep, zeiden de meeste tempeliers dat hun bekentenissen onder marteling waren afgelegd, en trokken ze hun eerdere getuigenis in. Toen, op bevel van koning Filips de Schone, 54 Tempeliers werden verbrand in de buurt van Parijs, die gedwongen bekentenissen afzwoeren als ‘secundaire ketterij’, verloor de Orde het verlangen om te vechten. Bij besluit van de Raad van Vienne in 1312 werd het ontbonden.

Onder Franse druk deed paus Clemens V onvoorwaardelijk afstand van de Orde: “wij … verbieden de orde van de Tempeliers, haar charter, kleding en naam … we verbieden het volledig; iedereen die zich van nu af aan zijn naam noemt, of zijn gewaden draagt, of zich als een Tempelier gedraagt, zal worden geëxcommuniceerd. Bovendien zullen we alle eigendommen en gronden van de Orde in beslag nemen … “Alle bezittingen van de Tempeliers werden voornamelijk overgedragen aan de Hospitaalridders, evenals andere ridderorden, of teruggegeven aan de donoren van waarden. De processen tegen de tempeliers vonden plaats in bijna alle Europese landen, maar buiten Frankrijk verdwenen de meeste van hen gewoon of verhuisden ze naar andere orden, en in Portugal werd de lokale “tak” volledig bewaard, waardoor het een nieuwe naam kreeg – de Orde van Christus.

Chronologie
. 1118 – de eerste vermelding van de broederschap van ridders, die later de Tempeliers zouden worden
. 1120 – de broederschap ontvangt als residentie een deel van de al-Aqsa-moskee, die werd beschouwd als de tempel van Salomo
. 1128 – de kerkkathedraal in Troyes aanvaardt het officiële handvest van de Orde, de Orde krijgt verschillende bezittingen in Frankrijk
. 1129 – de broederschap ontvangt de eerste bezittingen in Europa – van koningin Teresa van Portugal
. 1134 – dood van Alfonso, koning van Aragon, die zijn koninkrijk naliet aan drie orden: de Tempeliers, de Hospitaalridders en de Orde van het Heilig Graf
. 1135 – het eerste bewijs van de financiële activiteiten van de Orde
. 1137 – De Orde ontvangt de eerste bezittingen in Engeland van koningin Matilda
. 1139 – de eerste pauselijke bul die privileges verleent aan tempeliers
. 1165 – Tempeliers worden financieel adviseurs voor het Franse hof
. 1170 – De Tempeliers ontvangen de eerste bezittingen in Duitsland
. 1187 – Slag bij Hattin, het leger van de Orde wordt volledig vernietigd. Saladin verovert Jeruzalem
. 1191 – De Tempeliers vestigen zich in hun nieuwe hoofdkwartier in Acre
. 1204 – Tempeliers worden schatbewaarders van het Franse koninkrijk
. 1204 – de verovering van Constantinopel door de kruisvaarders. De bestelling krijgt verschillende bezittingen in Griekenland
. 1248-1254 – de kruistocht van de Franse koning Lodewijk IX van de Heilige in Tunesië. Bijna alle Tempeliers die eraan deelnamen stierven
. 1291 – Val van Acre. De Tempeliers verliezen hun laatste bolwerk in het Heilige Land
. 1307 – een grote “Templar pogrom” in Frankrijk en het begin van het proces tegen de Orde
. 1312 – Paus ontbindt de Orde
. 1314 – het proces tegen de hoogste hoogwaardigheidsbekleders van de Orde

Vrekkige en bedelaarsridder

En nu we de uiterlijke schetsen van de gebeurtenissen voor onze ogen hebben en gezien de bijna volledige afwezigheid van bronnen, zullen we proberen de ware redenen voor de val van de Tempeliers te begrijpen. De meest verspreide versie zegt: de hebzuchtige koning Filips IV inspireerde de tempeliers om hun schatten en land in beslag te nemen. Waarom niet? Iets eerder, op ongeveer dezelfde manier, handelde de Franse koning met de belangrijkste financiers van het tijdperk – Joden en Lombarden. Bij nader onderzoek wordt het plan “hebzuchtige Filips tegen rijke tempeliers” echter door niets bevestigd. Daarom vragen we ons af: was de Orde in 1307 zo rijk? De machtige financiële organisatie die hierboven is besproken, lijkt automatisch een positief antwoord te suggereren, maar de ontwikkeling van een systeem dat probeerde onverenigbare principes te combineren – economisch genie en religieus handvest – leidde tot de ineenstorting ervan.

Tegen de tijd van de bloedige ontknoping waren twee van de drie belangrijkste bronnen van inkomsten van de Orde al een hele eeuw in crisis: de dienst van pelgrims, wier aantal gestaag afnam door het verlies van de heilige plaatsen, kwam niets, wat betekent dat ook de donaties aan de Orde werden verminderd. Het feit wordt bevestigd door de analyse van de overgebleven cartularia (volledige codes) van verschillende Franse provincies: vanaf het begin van de 13e eeuw werden donaties aan de Tempeliers aanzienlijk minder en vanaf de tweede helft werden ze tot een minimum beperkt (als een gevolg van de slechte reputatie waarover we hierboven schreven).

Had de Orde destijds kolossale schatten? De materialen van het onderzoeksproces bevatten geen enkele melding van de teruggave van land, geld en juwelen die waren toegezegd. Het is duidelijk dat de financiële activiteit van de Orde op dat moment in een crisis verkeerde, ze hadden niets te geven. Koninklijke agenten die toezicht hielden op de activiteiten van de commanderijen, die op vrijdag de 13e inbraken in de kloosters van de Tempeliers, van alle schatten die ze zochten, vonden alleen het gebruikelijke kerkgerei dat op de bovengenoemde inventarislijst staat vermeld. Nu, wat betreft beleidskwesties. Waar gingen de invloedrijke verdedigers van de rijke tempeliers (bijvoorbeeld de aristocratie van staten ver van Frankrijk) heen? Waarom hebben ze hun stem niet verheven ter verdediging van de “grote bank”, omdat de steun van zulke rijke mensen een aanzienlijk voordeel voor hen zou kunnen zijn? Zou de hypothetische rijkdom van de Orde de directe doodsoorzaak kunnen zijn?

Laten we aannemen dat er mythische “schatten” bestonden, en laten we definiëren waar we het over hebben: natuurlijk ontbrak het concept van “schatten” in het Handvest van de Orde. Er was een schatkamer van de Orde, een schatkamer van de provincies en individuele centrale commanderijen. In het jaar van de ontbinding van de Tempeliers, in dezelfde 1312, bevond hun belangrijkste schatkamer zich in Cyprus, wat is vastgelegd in de documenten van het proces van de Cypriotische Tempeliers, en het verdere lot is onbekend. De schatkamer van de “Engelse vleugel” werd in de tweede helft van de 13e eeuw grotendeels naar het Oosten overgebracht en werd daar hoogstwaarschijnlijk uitgegeven voor de natuurlijke behoeften van de Orde. Het geld van de Portugese Tempeliers ging naar de nieuw geslagen Orde van Christus. Wat Spanje betreft, aangezien daar garnizoenen en kastelen waren gevestigd, die hoge onderhoudskosten vereisten, werden de fondsen, volgens indirect bewijs, besteed aan het betalen van levenslange pensioenen aan de Spaanse Tempeliers. Dit betekent dat we ons zorgen moeten maken over het lot van de grootste schatkamer – de Franse tempeliers uit de Tempel in Parijs.

Ridders en demonen

Historische traditie, en daarna massacultuur, haast je nu in de demonisering, dan in de romantisering van de Tempeliers. Naast de verwarrende speculatie dat de tempeliers aan Europa hebben geleverd en de Graal ergens hebben verborgen (zoals de beruchte Dan Brown beweert in zijn roman The Da Vinci Code, waarvan hij de belangrijkste ideeën leerde van de auteurs van het boek Holy Blood and the Holy Grail door Michael Baigent en Richard Lee), zijn er vele versies in omloop over de beschuldigingen van de Tempeliers van ketterij. Een van de redenen hiervoor was de aanbidding van Baphomet, een ‘idool’ van nog onbekende oorsprong: sommige gearresteerde tempeliers bevestigden immers dat ze een bepaald mysterieus hoofd aanbaden. Later verscheen tijdens het proces een reliekschrijn in de vorm van dit hoofd als materieel bewijs, maar de geforceerde beschrijvingen ervan waren zo verschillend van elkaar en van dit hoofd dat het onmogelijk bleek om het te identificeren. Wat de vreemde naam betreft, er verschenen verschillende karakters onder, vrijmetselaars beschrijven hem bijvoorbeeld als een demon van wijsheid, gekroond met de kop van een geit of een haan, met of zonder baard, met of zonder vleugels. De wetenschappelijke versie van de oorsprong van Baphomet is als volgt: de test Tempeliers bekende onder marteling – verraders die van geloof waren veranderd, zeggen ze, aanbidden Mohammed, dat wil zeggen, ze accepteren de islam. Voor middeleeuwse schriftgeleerden die weinig van de religie wisten, klonk de naam nogal “demonisch” en ze schreven het op zoals ze het hoorden. Filologen noemen Mahomets taalavonturen een “Oud-Franse verbastering van een naam”, wat dit bevestigt met een bewaard gebleven gedicht uit het midden van de dertiende eeuw, waar Mahomet Baphomet wordt genoemd.

Waar is de schat?

Gehypnotiseerd door het “mysterie van de schatten van de Tempeliers”, zijn de auteurs verdeeld in twee groepen: sommigen schrijven dat Filips IV, nadat hij de schatkamer van de Orde in beslag had genomen, aanzienlijk was verrijkt, en anderen dat zijn afgezanten geen cent vonden in de tempel. In feite hebben historici geen enkel document dat vertelt wat er op de noodlottige vrijdag in de tempel was. In de daaropvolgende jaren was er geen verbetering in de financiële situatie in Frankrijk. Dit betekent dat als er iets uit de tempel werd gevorderd, dan ofwel zeer onbeduidende bedragen, ofwel alle rijkdom van de Orde verborgen was, wat onwaarschijnlijk is – de staat had op dat moment veel geld nodig. Theoretisch zou de Orde schatten kunnen hebben, en onschatbare relikwieën en belangrijke documenten, en waarschijnlijk de mogelijkheid gehad om ze te verbergen. Het probleem is dat de verhalen die van artikel naar artikel, van roman naar roman dwalen, ofwel over 15 galeien die wegvoer uit La Rochelle, ofwel over mysterieuze wagens met hooi die de tempel verlieten in de nacht voor de overval, niet alleen volledig zijn verzonnen , maar ook op één punt niet eens. Er was niemand om het geld van de Tempeliers te verbergen: de hele top van de Orde stond op dat moment onder arrest en werkte actief samen met de koninklijke aanklagers.

Hier zullen we echter liefhebbers van raadsels behagen – de naam van de meester van Frankrijk, Gerard de Villiers, een van de meest invloedrijke hoogwaardigheidsbekleders van de Orde, komt om onbekende redenen niet voor in het materiaal van het proces. Wat is er met hem gebeurd? Is hij plotseling overleden? Is vermoord? Of is hij erin geslaagd te ontsnappen – samen met rijkdom en relikwieën? Maar waar en hoe? Dit mysterie is gewijd aan een groot aantal artikelen en publicaties van verschillende gradaties van ernst. Soms schrijven ze over de vlucht naar Schotland en noemen ze zelfs de geliefde Rosslyn-kapel, maar in Schotland waren er maar een paar commanderijen en een tiental Tempeliers, en de kapel heeft niets met de Orde te maken. De Canadese Alan Butler schrijft over de “Zwitserse vector”: naar verluidt waren het de schatten van de Orde die na 500 jaar de financiële basis legden voor deze toekomstige staat van bankiers, maar zelfs een eeuw na het proces werden de Zwitsers in Europa als wilden beschouwd , en de Orde had daar geen bezittingen.

De plaats waar de Tempeliers de schatkamer van de Tempel konden evacueren, moest buiten het bereik van de Franse koning zijn en een krachtige paramilitaire structuur van de Orde hebben. Denk aan Portugal en Spanje: de Portugese Orde van Christus werd immers de erfgenaam van de plaatselijke tak van de Tempeliers. Het rode kruis van de Tempeliers werd afgebeeld op de witte zeilen van de schepen van Columbus, en het kasteel van Tomar, het hoofdkwartier van de tempeliers in Portugal, is nog steeds verbazingwekkend in omvang en grootsheid. Deze conclusies worden echter bemoeilijkt door het feit dat de Portugese Tempeliers niet ondergeschikt waren aan de Grootmeester, maar aan de Portugese koning. En toch, wie weet – misschien houdt een kasteel in de Pyreneeën nog steeds de rijkdom van ridder-bankiers in de kerkers?

Wat doodde de bestelling?

Dus als de hypothetische schatten van de Orde geen wrede grap uithaalden met zijn lot, wat dan? De ziel van bankieren is niet het bewaren van geld in kluizen, maar financiële transacties. En die kwamen in de tijd van Filips IV, die de monarchie aan het versterken was, stilaan tot stilstand. En hoewel we niet de mogelijkheid hebben om stap voor stap de beweging van geldstromen op het aangegeven tijdstip te traceren, is één ding duidelijk: het geld van de Tempeliers “werkte”, en niet in de laatste plaats voor de Franse koning. De laatste meester Jacques de Molay, die aan de vooravond van het bloedbad van de Orde uit Cyprus arriveerde, ontdekte bijvoorbeeld dat de penningmeester van de Franse Tempel Filips IV een enorme lening gaf … zonder de toestemming van de meester te vragen. Een dergelijke schending van de ondergeschiktheid was een misdaad voor de Molay, de penningmeester werd in schande uitgezet, de tussenkomst van noch de koning noch de paus hielp hem. Als De Molay erop stond de lening terug te betalen, zou de koninklijke schatkist dan de mogelijkheid hebben om de tempeliers af te betalen? Zou het voor de koning niet gemakkelijker zijn geweest om de Orde uiteen te drijven om een ​​lastige schuldeiser uit de weg te ruimen? Onverzoenbaar met de oppositie handelde Philip volgens de wetten van die tijd: hij was niet tevreden met het bestaan ​​van zo’n onafhankelijk bedrijf, hij las zelfs een van zijn zonen als meester, maar kreeg een gedurfde weigering. De koning had dus niet alleen financiële, maar ook politieke redenen om hem te willen verslaan.

De complexiteit van de situatie met de tempeliers werd verergerd door het feit dat zij predikanten van de kerk waren. De godvrezende Filippus begon de monniken te haten die het Heilig Graf misten, verfoeilijk beroemd om hun geldroof en beschuldigd van ketterij. Twee woorden over de voormalige beschermer van de Tempeliers – paus Clemens V, met wie de betrekkingen niet beter waren dan met Filips. De Molay verwierp het idee van de paus, nuttig voor de kruisvaardersbeweging, om de Tempeliers te verenigen met de Hospitaalridders, en in het algemeen ging hij blijkbaar te ver. De kroniekschrijver schrijft: nadat hij een pauselijke brief had ontvangen met het verzoek om de penningmeester van de Tempel van Parijs gratie te verlenen, gooide De Molay deze in het vuur zonder hem te lezen. Het bevel was bedoeld om in Europa op te treden als dezelfde speler als in het Oosten, waar het geen rekening hield met de plaatselijke kerk of de aristocratie. De tempeliers overschatten hun kracht. Hun slechte reputatie en impopulariteit, arrogantie en onwil om zich te onderwerpen aan seculiere en spirituele autoriteiten, financiële invloed, niet langer ondersteund door echte militaire macht, gekoppeld aan overdreven geruchten over rijkdom, leidden tot een roemloos einde van de Orde.

In 1314 werden vier van de hoogste hoogwaardigheidsbekleders van de Orde veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Volgens de legende hebben de grootmeester en prior van Normandië, na het vonnis te hebben gehoord, luid verklaard: De Orde is heilig en onschuldig, en zijzelf zijn alleen schuldig aan het verraden en belasteren van hem. Op dezelfde dag werd het vonnis gewijzigd en werden ze op de brandstapel verbrand. De traditie zegt dat de oude man de Molay, gehuld in vlammen, riep: “De koning en de paus hebben macht over ons lichaam, maar niet over onze ziel!” De Molay vervloekte zijn vernietigers en beloofde hen binnen een jaar voor het oordeel van God te roepen. En hoe we ook over deze traditie denken, paus Clemens V en koning Filips IV stierven echt op de afgesproken tijd, en de laatste onder onduidelijke omstandigheden. Anderhalve eeuw van rampen wachtte Frankrijk – het uitsterven van de koninklijke dynastie, de pest, de Honderdjarige Oorlog.

Eduard Zaborovsky

5 234

Al ten tijde van haar actieve bestaan ​​werd de Orde van de Tempeliers in de ogen van tijdgenoten gezien als een soort magische instelling. De Ridders van de Tempel werden verdacht van magie, tovenarij en alchemie. (Een tijdperk eerder zouden ze verdacht zijn van sjamanisme). Men geloofde dat veel van de Tempeliers werden geassocieerd met “duistere krachten”. In 1208 riep paus Innocentius III de tempeliers tot de orde vanwege hun ‘niet-christelijke acties en bezweringen van geesten’.

Het is bekend dat de Tempeliers ervan droomden om op aarde het Koninkrijk van Vrede en de Eenheid van alle volkeren te vestigen, waarvoor ze zich bezighielden met esoterisch onderzoek en het zoeken naar interreligieuze kerkelijkheid op basis van gnostische leringen. Tegelijkertijd werd ‘kerk’ in zijn oorspronkelijke betekenis opgevat – van het Griekse ‘ekklhsia’, dat wil zeggen de ‘gemeenschap’ van mensen verenigd door een idee.

Een paar woorden over de gnostici. De gnostici zijn een Alexandrijnse sekte die gebaseerd is op de geheime leerstellingen van het vroege christendom. De gnostici interpreteerden de christelijke mysteries in overeenstemming met heidense symboliek. Ze verborgen hun geheime informatie en filosofische verworvenheden voor buitenstaanders en onderwezen slechts een kleine groep speciaal ingewijde personen.

De gnostici waren op zoek naar (en dachten gevonden te hebben) Waarheid met een hoofdletter T. Ze beschouwden het als de basis van Gnosis (Griekse “gnosis” – “kennis”), dat wil zeggen geheime kennis over God, de wereld en de ware spirituele aard van de mens, ontdekt door de profeten en bewaard door de esoterische traditie. Het bezit van dergelijke kennis, die alleen aan de uitverkorenen kon worden verleend, leidt op zichzelf tot verlossing. Het kwaad in de wereld werd aanvankelijk geacht te zijn ontstaan ​​als gevolg van een “technologische fout”. De vernietiging ervan vindt slechts geleidelijk plaats, in de loop van het wereldproces van het herstellen van de geplande harmonie, die opnieuw wordt versneld door de profeten en goddelijke boodschappers. God is, volgens de leringen van de gnostici, verborgen en onkenbaar. Maar tegelijkertijd is het de allerhoogste ware God. De meerderheid van de mensen (niet verwant aan de gnostici) aanbidden de onware God, wiens beeld ze vastleggen in de vorm van iconen en fresco’s. Ondertussen is dit slechts een afgeleide van de ware God, de vader is niet de wereld, maar “de leugens van deze wereld”, dat wil zeggen de duivel. Voor de gnostici was de duivel echter niet de vader van het kwaad, maar slechts een verliezer, een slachtoffer van zijn eigen waanideeën.

Vooral de Tempeliers leenden het symbool van Androgyn van de gnostici. Voor hen was het een occult beeld van universele eenheid. Hij werd afgebeeld als een figuur met vleugels, gezeten op een kubus. Op zijn hoofd is een fakkel met drie vlammen. De rechterhand is mannelijk (met het Latijnse opschrift “solve” – ​​​​”allow”), de linker is vrouwelijk (met het opschrift “coagula” – “condense”). Het probleem is dat Androgyn een geitenkop had; haar hoorns, baard en oren vormen een PENTAGRAM (bij ons bekend als een vijfpuntige ster). Voor christelijke hiërarchen werd dit hoofd natuurlijk geassocieerd met de duivel. En vervolgens werd het feit van het aanbidden van Androgyn toegeschreven aan de Tempeliers. Ondertussen was het pentagram zelfs onder de Pythagoreeërs een symbool van gezondheid en een identificatiekenmerk van de gemeenschap.
De androgynen van de gnostici onder de Tempeliers hadden zijn eigen naam, Baphomet genaamd.

Baphomet (Baphomet) – lees van rechts naar links het woord “Temophab”, wat “Templi omnium hominum pacis abbas” betekent, dat wil zeggen, “Acteur van de tempel van vrede van alle mensen.” Met deze term begrepen de Tempeliers de uitstraling van de wereld “Wij”, een astrale wervelwind die mensen zou kunnen leiden langs het pad van verbetering, naar universele vrede en broederschap.
Dit alles was in zicht. Later onderzoek heeft echter aangetoond dat er binnen de Orde van de Tempeliers hoogstwaarschijnlijk een kleine kring van ingewijden was die een veel diepere occulte doctrine ontwikkelden en tegen buitenstaanders beschermden dan de vervolgers van de tempeliers zich konden voorstellen.
In de 18e eeuw werden in Hamburg twee documenten gevonden die betrekking hadden op de middeleeuwen. Ze bevatten een geheime code voor tempeliers die de ‘inner circle’ van de Orde hadden bereikt, en vulden het kerkreglement aan. Dit waren de Regel van de Uitverkoren Broeders en de Regel van de Getrooste Broeders. In zijn boek History of the Order of the Templars and the Crusades becommentarieert Gerard Sebanesco deze teksten in detail en bewijst hij dat het gaat om instructies die tot doel hadden de geheimen van de occulte hiërarchie strikt gescheiden te houden van de rest van de Volgorde.

Er zijn veel versies over de esoterische geheimen die zo ijverig worden bewaakt door de Tempeliers. Tot op de dag van vandaag verschijnen er nog steeds werken over dit onderwerp. In zijn verbazingwekkende boek Jean de Fodoas, brengt de occulte schrijver Maurice Magre een hypothese naar voren volgens welke de Tempeliers de figuur van Baphomet gebruikten die belast was met magie tijdens de veldslagen. Ze zou hun overwinning hebben verzekerd totdat deze van hen werd gestolen tijdens een van de veldslagen van het christelijke leger met de Mongoolse indringers in Bohemen.

Maurice Magre voegt toe:
“Het is waarschijnlijk dat alle grote veroveraars die hun stempel hebben gedrukt op het lot van verschillende volkeren magie hebben gebruikt, waardoor ze de wereldkrachten in hun belang konden beheersen.”

We geloven niet in magie, dus we zullen deze laatste stelling niet serieus overwegen, maar het lijkt erop dat de hoogste tempeliers esoterische kennis bezaten. Terwijl ze in Touraine waren, in de kerker van het kasteel van Chinon, schilderden ze symbolische graffiti op de muren van hun cellen, die generaties geleerden proberen te ontcijferen.

De moderne alchemist Eugène Canselier, auteur van The Two Dwellings of the Alchemists, gelooft dat hij erin is geslaagd de meest mysterieuze en complexe van deze tekeningen te interpreteren. Volgens zijn versie wisten de Tempeliers hoe de aardecyclus zich zou ontwikkelen tot aan de Apocalyps.

“Op de muur van een van de cellen”, schrijft Canselier, “hebben de Tempeliers, zittend in de donjon van het kasteel van Chinon in afwachting van hun executie, onder andere niet minder interessante graffiti, een korte schets van de ontwikkeling van de natuur achtergelaten. Aan de zijkant van de deuropening valt een cirkel op die met een stiletto op een zachte steen is gekrast, waarvan de rechterkant nauwelijks is omlijnd en resoluut overschaduwd met verticale lijnen. Inderdaad, de gouden en zilveren tijdperken eindigden toen, in 1308, de adepten van de Orde van de Tempel het nageslacht een beeld gaven van het meedogenloze verstrijken van de tijd. Dat is de reden waarom de gnomon op de kosmische wijzerplaat, getrokken uit een kleinere cirkel met de letter “S” in het midden (“S” is de eerste letter van het Franse woord “soleil” – de zon), de bovenste sector verdeelt, die is, de bronstijd, in twee helften. De ene helft is de afgelopen driehonderd jaar, en de andere is de toekomstige driehonderd jaar, het heeft nog steeds de letter “B”, die bij de Romeinen het getal 300 aanduidde. Deze zes eeuwen zijn ook gemarkeerd met de letters A, B, C, D, E, F. De letter De “A” is groter dan de andere en is door een accolade verbonden met een andere “A” er direct boven, wat de twee genoemde tijdperken symboliseert. Rechts en iets boven de zon zien we de maan en de aarde – een cirkel doorgestreept door een kruis, een leven dat zal eindigen met het einde van de ijzertijd, aangegeven in het onderste kwart van de cirkel. De stiletto van de onbekende Tempelier beweegt onverbiddelijk voort, zodat hij, wanneer hij de verticaal heeft bereikt, de grote verwarring in het geluid van de trompetten markeert. Dan zullen de Uitverkorenen de profetische woorden van de waarzegger uit Patmo kunnen herhalen:
“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer.”

Vrij vrije interpretatie, vind je niet? We zullen keer op keer zien hoe de occultisten de daden van hun voorgangers vrijelijk interpreteren. Laten we in de tussentijd proberen de vraag te beantwoorden wat de Tempeliers in feite hebben bereikt door hun Orde te versterken en uit te breiden.
De complottheoreticus Jean Marquez-Rivier definieerde in zijn boek “History of Esoteric Doctrines” het politieke aspect van de activiteiten van de binnenste cirkel van de Orde van de Tempel:
“Het lijkt erop dat er een groep was binnen de Orde zelf, geïnspireerd door strikte esoterie, die het geheime doel had om de macht te grijpen.”

De Tempeliers hadden dus macht nodig om de westerse wereld te verenigen en haar echte occulte heersers te worden. Welke middelen zouden ze gebruiken om hun plan uit te voeren? De feitelijke vereniging van seculiere en religieuze macht? Hiervoor was het echter noodzakelijk om het kruis van het christendom en de halve maan van de islam met elkaar te verzoenen, waardoor de Middellandse Zee van een scheidende afgrond in een centrum van eenheid van wereldreligies veranderde.

De Tempeliers, die zich niet beperkten tot dromen van een ideale samenleving, begrepen heel goed dat om de confrontatie tussen de christelijke wereld en het Oosten vroeg of laat te laten verdwijnen, het noodzakelijk was om methodisch commerciële contacten tussen beide partijen te ontwikkelen. De leiders van de Orde probeerden op alle mogelijke manieren controle te krijgen over de industrie, de handel en de financiële betrekkingen tussen de christelijke en moslimwereld. De bedoeling van de Tempeliers was om de bestaande normen te ondermijnen, om de traditionele structuur van de menselijke samenleving volledig te reorganiseren, waarbij Europa slechts een tussenstap was op weg naar de uitvoering van dit project.

Hoewel de meeste politieke leiders van die tijd door de geheime kring van de Tempeliers alleen werden behandeld als pionnen en blinde uitvoerders van hun wil, waren er enkele uitzonderingen. In het bijzonder was de Heilige Roomse keizer Frederik II Staufen misschien een van degenen die ingewijd waren in het gedurfde plan. In het bijzonder, ondanks de sterke verontwaardiging van Rome, legde hij contacten met moslimadepten, in plaats van op kruistocht tegen hen te gaan. Zonder twijfel was deze keizer van Duitsland geen pion in het spel van iemand anders – integendeel, hij bereikte de hoogste kringen van inwijding. Hij was het die in 1228 de “ronde tafel” in Akko voorzat, waar vertegenwoordigers van alle ridderorden, zowel christenen als moslims, bijeenkwamen.

Tot op de dag van vandaag staat op de meest bergachtige en minst bezochte plaats, in de Italiaanse provincie Puglia, aan de rand van de stad Andria, een enorm versterkt kasteel gebouwd door Frederik II. Sommige mensen noemen dit gebouw het kasteel van de meester van de wereld. Dit enorme fort, Castel del Monte, werd gebouwd volgens het exacte achthoekige plan, net als de kapellen van de Tempeliers. Hoewel het kasteel later dienst deed als residentie van hoge mensen, was het duidelijk voor andere doeleinden bedoeld, er was geen enkele kamer met een utilitaire functie: geen slaapkamers, geen eetkamers, geen woonkamers. Tijdens het leven van de keizer werd Castel del Monte natuurlijk alleen gebruikt bij plechtige gelegenheden voor vergaderingen en ceremonies. Ook binnen in het kasteel is de achthoekige plattegrond bewaard gebleven: alle vertrekken zijn rondom één centrale, eveneens achthoekige, meesterkamer gesitueerd. Deze kamer was waarschijnlijk de middelste kamer – de meest verborgen en daarom de meest heilige.

Tempeliers

In 1117 werd, om de religieuze pelgrims in Palestina te beschermen, een kring gevormd van in totaal gelijkgestemde mensen – negen ridders, onder wie Hugues de Payen en Godefroy de Saint-Omer.
Korte tijd later konden ze zich vestigen op het grondgebied van de voormalige tempel van Jeruzalem, waardoor ze voortaan bekend stonden als de Tempeliers. Tussen de ruïnes van deze tempel deden ze al snel een verbazingwekkende ontdekking van een oude Hebreeuwse letter, die werd overhandigd aan Etienne Harding.
De inhoud was schokkend voor de ridders: het ging om fragmenten van archieven van enkele spionnen die namens het Sanhedrin van Jeruzalem rapporteerden “over de vervloekte zoon van de hoer Jezus” en zijn “laster over de God van Israël”. De Tempeliers waren geschokt toen ze ontdekten dat de officiële leerstellingen van de kerk niet correct waren. Jehovah was niet de god en vader van Christus, maar werd aan hem geopenbaard als Satan. De ridders hielden onderling een geheim en in 1128 vond onder auspiciën van (Bernhard von Clairvaux) de formele oprichting van de Orde plaats. De zoektocht naar de waarheid gaat door. Tijdens de aanval op Damascus vielen de brieven in de handen van de ridders Ali ibn Abu Talib(Ali Ibn Abu Thalib), die handelde over de verdraaiing van zowel de Koran als het evangelie van Jezus Christus.
Toen kwamen de ridders bij de Katharen fragmenten van het evangelie van Johannes tegen. Geleid door deze kennis veranderden de Tempeliers hun eenvoudige kruis in een rood doornenkruis – een symbool. De ridders Roderic en Emmerant gingen op zoek naar sporen van Marcion om verder bewijs te verzamelen. In maart 1235 stuurden ze hun zoektocht naar de regio van het voormalige Carthago. Na inspectie van de schuilplaats ontdekten de Tempeliers een enorme grot waarin ze hun kamp opsloegen. Daar zagen ze de glinsterende en stralende vorm van een vrouw die zichzelf de grote engel Ishtara noemde, de boodschapper van God. Zoals de Heer zijn helderste engel Ishtar al naar de inwoners van Babylon en Carthago had gestuurd, zo kregen de Tempeliers nu een openbaring en opdracht: de schepping van een nieuw koninkrijk van licht op aarde, in de Duitstalige ruimte met twee hoofdsteden. Met Wenen in het zuiden en een tweede stad in het noorden die eerst gebouwd moest worden. Naast deze informatie liet de grote engel de ridders ook zien waar ze de oude archieven van de Carthagers en Marcionieten konden vinden, samen met hun vertaling voorbereid door Marcion. De Tempeliers vonden een plek waar – volgens Ishtar – een nieuw land zou verrijzen, en ze stichtten een verborgen land – dat later Berlijn werd. Daar verscheen ze in 1238 opnieuw aan hen en gaf verdere instructies.

Tempeliers kennis

Kennis van de Tempeliers verder verrijkt met Babylonische tekstfragmenten en hun Perzische en Arabische hervertellingen dankzij handel met de leider van de Assassijnen Hassan ibn Sabbah. Vanaf nu waren de ridders goed bewapend: dankzij de Babylonische en Carthaagse fragmenten hadden ze de fundamenten


Fort van Hassan-ibn-Sabbah (Alamut).

voorchristelijke leer – om zo te zeggen “Oude Testament”, wat het had moeten zijn. Daarnaast groeide de invloed van de Tempeliers in West-Europa gestaag en stonden ze vanaf nu voor een duidelijke taak: de voorbereiding van een nieuw koninkrijk van licht op aarde. Dat ze zelf geen tijd zullen hebben om dit te bereiken, maar alleen de basis zullen leggen, werd voorspeld door de godin, aangezien de uiteindelijke overwinning pas na vele eeuwen zou worden behaald. Een andere lezer kan zich afvragen wat het belang was van de ridders van niet-Duitse afkomst – en zij waren de overgrote meerderheid – om de oprichting van een koninkrijk van licht op Duitse bodem te bewerkstelligen. Om dit te doen, moet je doordrongen zijn van de ideologie van die tijd. Leden van de Orde, en in het algemeen het grootste deel van Europa, zagen zichzelf in de eerste plaats als christenen en niet als burgers van een bepaalde nationaliteit. Voor hen was het niet de plaats die belangrijk was, maar het feit dat ze een nieuw koninkrijk van licht creëerden. Over het algemeen werd het in hun verhandelingen niet genoemd “Duitse Keizerrijk”, en “Nieuw Babylon”.

Een bedreiging voor de dominante orde

Het is de moeite waard om eerst iets te zeggen voordat we verder gaan met enkele puur historische details die getuigen van het hardnekkige pad van de Tempeliers; en bovendien is het zo duidelijk en eenvoudig dat iedereen die geïnteresseerd is hier zelf bevestiging van kan vinden met behulp van een kleine hoeveelheid nog steeds openbaar beschikbaar bewijs – het spirituele pad van de Tempeliers is tenslotte altijd duidelijk, eenvoudig geweest en eenduidig.
Maar eerst is het logisch om die beslissende punten in de leringen en ideeën van de Tempeliers in overweging te nemen, die uiteindelijk hebben geleid tot de vernietiging van de Orde. Tegelijkertijd wordt al snel duidelijk dat de Tempeliers in feite een elementaire bedreiging vormden voor de dominante manier van leven, wat in onze tijd zeker nog zo zou zijn.
We hebben hier te maken met aspecten van groot politiek belang.
In de loop van de volgende observaties zal duidelijk worden dat het beschreven perspectief in onze tijd zo relevant is dat het machtsevenwicht tussen de tegenstanders van de Tempeliers is veranderd, maar belangrijke aspecten zijn ondertussen onveranderd gebleven.
Maar wat zijn eigenlijk allemaal dezelfde overtuigingen, welke spirituele inhoud en welk wereldbeeld droegen de Tempeliers met zich mee?
Het middeleeuwse Westen rustte op drie pijlers: op de joods-christelijke religie, op een monetaire en commerciële economie gebaseerd op oudtestamentische percentagevoorschriften, en op het principe van absolutistisch leiderschap. Deze drie hoekstenen zouden de Tempeliers losmaken zodra de tijd en hun toegenomen kracht het toestonden. Dus: de liquidatie van de joods-christelijke kerk en het herstel in plaats daarvan van de oorspronkelijke christelijke geloofsgemeenschap met volledige uitsluiting van alle oudtestamentische componenten. Hieruit volgt onvermijdelijk een kardinale hervorming. Het hele monetaire en goederensysteem, evenals een verbod op het ontvangen van rente. De vernietiging van de absolute monarchie en de vestiging van een aristocratisch-republikeinse orde. Dit alleen al toont aan dat de heersende kringen niet anders konden dan ernaar te streven de Tempeliers als zodanig uit te schakelen.

Geheugengebruik en misbruik

Dit alleen al toont aan dat de heersende macht moest beginnen met het vernietigen van de Tempeliers nadat de ideeën en plannen van de hierboven beschreven machtige orde zich begonnen te verspreiden en bekend werden. Het was niets anders dan een botsing tussen de heersende macht en de revolutionaire krachten.
Zelfs als de Tempeliers niet volledig religieus dachten en voelden, waren de politieke implicaties niet minder concreet en revolutionair. De combinatie van spirituele waarneming en militair denken was effectief. Motto “Ora et labora” ( “bid en werk”) vanwege de seculiere orde een uiterst praktisch belang verworven.

Het verloop van de historische ontwikkeling van de Orde als militaire ridderorde is algemeen bekend; er is veel verstandige literatuur over dit onderwerp, bijvoorbeeld (John Charpentier) – maar toch moet dit niet worden verward met de onzin van een zekere Louis Charpentier (Louis Charpentier). Op deze plaats wordt dus alleen het belangrijkste vermeld over de onbezoedelde geschiedenis van de Orde, die punten en aspecten die lijken te leiden tot de zogenaamd ideologische basis van de Orde.
Het begin van de ontwikkeling van de Tempeliers was geleidelijk en meestal onbelangrijk. Onlangs zijn er herhaaldelijk pogingen gedaan om de mysteries te interpreteren in de vorm van dingen die soms pure schande vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld de zogenaamde achtergrondloges en dergelijke, die niet bestonden, wat echter gemakkelijk te bewijzen is. In het geval van dergelijke verhalen hebben we in de eerste plaats te maken met een poging om de naam en het geheugen van de Tempeliers te gebruiken en opzettelijk te misbruiken ten gunste van juist die krachten waarmee de Tempeliers tot hun martelaarschap hebben gevochten. Speculatie zou een ander aspect van zulke frivole en lasterlijke literatuur kunnen zijn. Degenen die de geest en moed van de aanhangers van de oude Tempeliers respecteren, kunnen zich alleen maar vol afschuw afwenden van de verdraaiingen van hun overtuigingen en wil. In dit opzicht worden de kerkelijke tegenstanders van de Tempeliers zelfs meer vereerd dan degenen die optreden als sympathisanten van de Tempeliers en het tegenovergestelde propageren van waar de oude Tempeliers hun leven voor gaven: voor de zondeloze leer van Christus ten gunste van Marcion; omdat hij geloofde dat in Jezus Christus God zelf mens werd; dat Christus zich verzette tegen de God van de Joden, die hij als Satan bestreed; voor de verwerping van het zogenaamde Oude Testament; voor het verwijzen naar de oude Sumerisch-Babylonische mythen als de ware basis voor de aanneming door God van een menselijk beeld in de gedaante van Christus; voor het wachten op het nieuwe Babylon in het noordelijke land.

Einde van de Tempeliers

Hoofdaanbidding, omgekeerde pentagrammen, satanische hoofden, (…) geruchten over de Tempeliers verspreidden zich in de loop van de tijd steeds meer. Wat hier in werkelijkheid achter zit, weten maar weinigen. Pentagrammen symboliseerden de verwerping van de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes. Satanische hoofden symboliseerden de Kerk, die in de gevallen engel de God en Vader van Christus zag. Eliphas Levi nam ze als model voor zijn verkeerde voorstelling van Baphomet. Bovendien wordt aangenomen dat de Tempeliers “zogenaamd de heiligste dingen in de kerk zouden lasteren”. Ze bedoelden niet alleen het kruis, maar ook de Bijbel – want ze herkenden dit boek met de inscripties van het Oude Testament echt niet. De geheimen van de Orde konden niet voor altijd verborgen blijven en al snel werden de ridders beschuldigd van ketterij en aanbidding van afgoden. Op de ochtend van 13 oktober 1307, namens koning Filips IV. alle Tempeliers van Frankrijk werden gearresteerd. In andere landen werd de Orde al snel ook vervolgd, hoewel daar veel van haar leden op tijd konden komen

verstop je op een veilige plek. , de laatste Grootmeester van de Orde, werd in 1314 op de brandstapel verbrand. Tijdens de aanval op de laatste schuilplaats in Wenen zou het bloed van de dode Tempeliers de straat rood kleuren. En vandaag vind je in de hoofdstad van Oostenrijk “verdomde straat”.

Na de onderhandelingen van koning Phillip met de paus, leidde hen gestaag naar zonsondergang. en het lot van de Tempeliers was bezegeld. De vangst van de Tempeliers begon op vrijdag 13 oktober 1307 (misschien is dit waar het concept van “ongelukkig” op de 13e vandaan komt). Hoe dan ook, voor de Tempeliers bleek de 13e echt pech te hebben. De ridders werden omsingeld, gegrepen en, na onder marteling te zijn ondervraagd, levend op de brandstapel verbrand. Maar ondanks alle inspanningen om de plannen om de Tempeliers aan te vallen geheim te houden, werden toch individuele ridders gewaarschuwd, waardoor ze de vervolging wisten te ontwijken en de rijkdom van de orde verborgen hielden. Schatten die in de Parijse tempel werden bewaard, verdwenen. De Tempeliersvloot is ook op mysterieuze wijze verdwenen. En hoewel Rome beval dat de Tempeliers in de hele christenheid ter dood moesten worden gebracht, werd de kruistocht tegen de Tempeliers zonder veel ijver uitgevoerd. Zelfs de schoonzoon van koning Filips, koning Edward II van Engeland, wilde niet tegen de Tempeliers vechten. Ondanks de terughoudendheid werd hij echter nog steeds gedwongen te gehoorzamen als een concessie. Engeland was op dat moment in oorlog met Schotland en een nieuwe oorlog, nu met de Tempeliers, vormde een onwelkome belemmering. Voor de Tempeliers bleek deze oorlog een redding te zijn, want door deze omstandigheid bereikte het bevel om de Tempeliers te vernietigen Schotland nooit. Ze bleef het enige land in de christelijke wereld waar de Tempeliers legaal bestonden.

In augustus 1308 diende de Inquisitie een aantal aanklachten in tegen de Tempeliers, die als volgt waren: één. Sommigen hadden een menselijke schedel. Ze worden ervan beschuldigd deze afgoden te aanbidden, vooral tijdens hun belangrijkste bijeenkomsten en bijeenkomsten. Ze worden beschuldigd van het eren van (hen). Beschuldigde dat (ze vereerden hen) als God. Beschuldigd dat (ze vereerden hen) als hun Verlosser… Beschuldigd dat ze zeiden dat het hoofd hen kan redden. Ze worden ervan beschuldigd te zeggen dat [ze] rijkdom kan geven. Ze worden ervan beschuldigd te beweren dat ze de bomen laat bloeien. Ze worden ervan beschuldigd te geloven dat [het] de aarde vruchtbaar maakt. Ze worden beschuldigd van het omringen van elk hoofd van het bovengenoemde idool en het aanraken ervan met kleine stukjes touw, die ze vervolgens op hun borst of dicht bij het lichaam droegen. Ze worden beschuldigd van het feit dat bij toelating tot de orde de bovengenoemde touwen of een klein deel ervan werden gegeven aan iedereen die de broederschap betrad. Ze worden ervan beschuldigd dit te doen als een teken van afgodenaanbidding. Ze worden beschuldigd van het afleggen van een eed van degenen (die binnenkwamen) om aan niemand alles wat eerder is genoemd te onthullen.

In een aantal Europese landen slaagden de Tempeliers erin zich te verbergen en zelfs hun activiteiten voort te zetten, waarbij ze oplosten in geheime genootschappen zoals de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, de Orde van de Duitse Orde, enz. In Portugal deden de Tempeliers niet toetreden tot andere verenigingen, maar veranderden hun naam in “Order Knights of Christ. In 1314 werd de laatste grootmeester van de orde, Jacques de Molay, gearresteerd en verbrand. Mole werd bekend door de toevoeging van elementen van een andere ketterse doctrine, de “Joannites”, aan het geloofssysteem van de Tempeliers. Vertegenwoordigers van deze doctrine voerden aan dat Johannes de Doper, en niet Jezus, de messias was. De legende van de Tempeliers zegt dat de Molay zijn beulen vervloekte op het moment van executie. Hij voorspelde dat paus Clemens en koning Filips voor het einde van het jaar naar de andere wereld zouden gaan. Inderdaad, minder dan een maand later stierf de paus aan dysenterie. Koning Filips stierf, na de executie van de Molay en een jaar niet meer te hebben geleefd, en de oorzaak van zijn dood is nog steeds niet bekend.

De geschiedenis van de Tempeliers over het lot van de ridders geeft geen betrouwbare informatie. Er is een versie dat sommigen van hen de Atlantische Oceaan overstaken en in Noord-Amerika belandden (tweehonderd jaar eerder dan Columbus). Christopher Knight en Robert Lomas vertellen het volgende in The Key of Hiram: Pharaohs, Freemasons, and the Discovery of the Secret Scrolls of Jesus. De Tempeliersvloot stopte in Portugal en trok vervolgens naar het westen naar de landen die ze “La Mensa” noemden, waarna ze in 1308 landden in de staat Massachusetts. Er zijn feiten die deze versie bevestigen. Er is een gegraveerde afbeelding van een Tempelier in Westford met een schild met een afbeelding van een schip en een enkele ster. Een ander bewijs dat de Templar-schepen naar de Nieuwe Wereld gingen en terugkwamen, is de Rosslyn-kapel, gebouwd in 1486. ​​Op het plafond bevinden zich afbeeldingen van cactussen en maïs, Noord-Amerikaanse planten, die toen in theorie nog niet bekend waren in Europa . Op basis hiervan wordt aangenomen dat Columbus trouwde met de dochter van een van de “ridders van Christus” en toegang kreeg tot de geheime documenten van zijn schoonvader.

Momenteel, in de eenentwintigste eeuw, zijn er minstens drie geheime genootschappen die zichzelf ‘Tempeliers’ noemen en beweren in de Middeleeuwen te zijn gesticht. Bovendien wordt in sommige vrijmetselaarsloges een van de graden “Tempelridder” genoemd …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *