Je moet wel eerst even een account aanmaken.

Al gaat het over kaartje voor een concert of film is het account ondertussen onmisbaar geworden. Althans zo lijkt het.
Ontkomen eraan is bijna onmogelijk. Als je bv een voorstander bent van het meer persoonlijke contact, via telefoon, of nog beter echt persoonlijk contact wordt het lastig. Blijkbaar dient een maatschappij uitsluitend te functioneren als er eerst een account wordt aangemaakt.
Als ik met anderen het erover heb dat het werkelijke persoonlijke naar de achtergrond dreigt te verdwijnen vragen sommigen zich af of de maatschappij wel op de juiste weg is.
Het jezelf aanmelden voor iets is ook niet altijd even klantvriendelijk, hoor ik zeggen.
Een voorbeeld is dat als je een willekeurige instelling wilt benaderen is het al lastig om een telefoonnummer te vinden.
Het is dit gegeven dat je ook kunt uitleggen dat we hard op weg zijn naar VERVREEMDING binnen de maatschappij. En die VERVREEMDING komt niet uit de lucht vallen.
Vele jongeren hebben de grootste moeite gehad, in een enkel geval, nog steeds om staande te blijven in een zich steeds veranderende maatschappij.
Ook heeft hierbij de beperkende maatregelen als gevolg van de Corona besmettingen een rol gespeeld.
We leven in een vloeibare samenleving. Ben je net gewend hoe het zo’n beetje werkt verandert het voor de zoveelste keer.
Kortom, er is afgeleerd met de afnemende persoonlijke contacten om geestelijk volop mee te kunnen draaien. Als ik dit bespreek met anderen wordt er ook gesuggereerd dat de jongere generatie het ook niet makkelijk heeft.
Nee, dat begrijp ik. Maar diezelfde jongeren gingen niet de straat op maar trokken zich terug op hun kamer en blijkbaar niet bij machte om persoonlijk met elkaar van gedachte te wisselen.
In mijn huidige vrijwilligersbestaan merk ik bij de echte persoonlijke contacten dat deze veel betekenen. Niet alleen bij ouderen maar ook bij jongeren.
Ik ben er van overtuigd dat ERKENNING, EER en RESPECT de onderdelen waarborgen waarbij mensen het gevoel krijgen dat zij er mogen zijn.
Onlangs nog een verhaal verteld dat de onderdelen in het groot geschreven er voor kan zorgen dat er oorlogen uitbreken. Als er maar langdurig personen NIET worden erkend gaat men over tot het gebruik van geweld.
Zie ook het boek – GELOOF IN GEWELD- van filosoof, theoloog en voormalig DENKER des VADERLANDS Hans Achterhuis.
Dat hierbij overduidelijk ook religie wordt aangemerkt als het bevorderen en uitoefenen van geweld, laat ik maar even achterwege.
Als er personen zijn die zich enigszins herkennen in dit schrijven nodig ik gaarne uit te reageren. Graag zelfs.
Ed Strobel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *