Wie was Hiram?

Het is genoegzaam bekend dat de mythe van Hiram is gebaseerd op Bijbelse gegevens, maar dat zij
niet rechtstreeks aan de Bijbel is ontleend. Zo wordt bv. het zo belangrijke gegeven van de dood van
Hiram tijdens de bouw van de tempel van Salomo in de Bijbel in het geheel niet vermeld. Nieuwsgierig
geworden, ook door de verschillen in schrijfwijze. ben ik eens nagegaan wat wij alzo in ons eerste Grote Licht kunnen vinden over Hiram en wat wij daaruit kunnen afleiden.

De schrijfwijze van de naam

De naam Hiram komt in de Bijbel achtmaal voor, en wel viermaal in het boek I Koningen (7 : 13, 40,
45) en viermaal in het boek 2 Kronieken (2 : 13. 4 : 11 en 4 : 16).
Wij beginnen met de eerste letter van de naam, de letter H. In de momenteel in omloop zijnde Bijbels –
de vertaling uit 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Willibrord-vertaling uit 1978
van de Katholieke Bijbelstichting – begint de naam met Ch. dus Chiram. Dit is correct, want in het Hebreeuws begint de naam met de letter chef. deze letter wordt uitgesproken zoals de scherpe keelklank
ch in onze woorden ‘lachen’, ‘kuchen”, “pochen”, enz.
Waarom schreef men dan in andere vertalingen de naam met een H? Wel, dat is mijns inziens niet
moeilijk te verklaren: de Engelsen en de Fransen kunnen deze keelklank ch niet uitspreken en vertalen
die met de medeklinker h. Onze Statenvertaling, die 26 jaar later is uitgegeven dan de Engelse King
James Version uit 1611, heeft die Engelse H overgenomen; ik heb nl. de indruk dat de Nederlandse
vertalers destijds voor hun werkzaamheden zeer ijverig de Engelse vertaling hebben gelezen. De correcte uitspraak is dus Chiram in het boek Koningen, en Churam in Kronieken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *